W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Stolno

Stolno 112

86-212 Stolno

 

tel.: (+48) 56 677 09 00

tel.: kom. 500 157 824,  601 941 666

fax: (+48) 56 677 09 06

e-mail: sekretariat@stolno.com.pl

adres skrytki EPUAP: /r7r3yhb34r/SkrytkaESP

NIP: 875-10-29-675
REGON: 000544987

Informacja w tekście łatwym do czytania (ETR)

Wymeldowanie decyzja administracyjna

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej


Jednostka prowadząca sprawę:

Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie

 Pokój nr 17

 Tel. 056-677-09-02 

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.  poz. 510 z późniejszymi  zmianami),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.  poz. 1923 z późniejszymi  zmianami).

 I. Dokumenty od wnioskodawcy 

1. Wniosek w sprawie wymeldowania osoby wraz z uzasadnieniem.
2. Dokumenty potwierdzające legitymację procesową wnioskodawcy - aktualny stan prawny posesji lub lokalu (decyzje, przydziały, wypisy z ksiąg wieczystych, umowy).
3. Dokumenty stanowiące dowód w sprawie o wymeldowanie (np: protokół zdawczo-odbiorczy lokalu, orzeczenia sądowe o eksmisji, o sposobie korzystania z mieszkania.

 II. Wymagane opłaty

Opłata skarbowa za wydaną decyzję 10 zł. dokonana na rachunek bankowy Urzędu Gminy Stolno nr 41951100000016196920000130.

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 90 dni.

 IV. Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie 

Pokój nr 17

Tel. 056-677-09-02

V. Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Stolno w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 VI. Uwagi


Organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego  i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane