W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Stolno

Stolno 112

86-212 Stolno

 

tel.: (+48) 56 677 09 00

tel.: kom. 500 157 824,  601 941 666

fax: (+48) 56 677 09 06

e-mail: sekretariat@stolno.com.pl

adres skrytki EPUAP: /r7r3yhb34r/SkrytkaESP

NIP: 875-10-29-675
REGON: 000544987

Informacja w tekście łatwym do czytania (ETR)

Rejestracja małżeństwa

Rejestracja małżeństwa


Jednostka prowadząca sprawę

Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie 

Pokój nr 17 

Tel. 56-677-09-02 

Podstawa prawna 

Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1681 z późniejszymi  zmianami),
Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 z późniejszymi zmianami),
Ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., , poz. 1359 z późniejszymi zmianami);


I. Dokumenty od wnioskodawcy

Do ślubu cywilnego lub wyznaniowego: 

dowód uiszczenia opłaty skarbowej, 
dowody osobiste / do wglądu,


Cudzoziemcy składają dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sadu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu. Cudzoziemiec składa również odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu.

II. Wymagane opłaty

Oplata skarbowa:
sporządzenie aktu małżeństwa (cywilnego, wyznaniowego) - 84 zł.

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od chwili kiedy osoby, które mają zawrzeć związek małżeński, złożyły Kierownikowi USC pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Akt małżeństwa sporządza się niezwłocznie po jego zawarciu. Małżonkowie otrzymują 1 odpis.

IV. Jednostka odpowiedzialna 

Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie 

Pokój nr 17 

Tel. 56-677-09-02 

V.Uwagi

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem USC w kraju, a za granicą z polskim konsulem.

Załączniki

Klauzula docx, 20 kB

Powiadom znajomego